Redakce:

 • Mgr. Hana Kaprálová
 • Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
 • tel.: 582 330 439
 • mob.: 777 557 411
 • fax: 585 242 681
 • e-mail: kapralova@solen.cz

Předplatné:

 • Bc. Hana Vincencová
 • e-mail: vincencova@solen.cz
 • tel.: 585 204 335,
 • mob.: 734 254 064,
 • fax: 582 396 099

Manažer inzerce

 • Ing. Martina Osecká
 • e-mail: osecka@solen.cz
 • Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 • mobil: 724 984 450
 • fax: 233 340 202

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.