Připravujeme do Urologie pro praxi 4/2017

Léčba hyperaktivního močového měchýře u seniorů

Enuréza rezistentní na léčbu

Neoadjuvantní chemoterapie u invazivních nádorů močového měchýře

Léčba neplodného muže

Fimóza u chlapců způsobená zánětem balanitis xerotica obliterans

Ošetřovatelská péče u pacienta s hypospadií
MORAVSKÉ UROLOGICKÉ SYMPOZIUM 2017

Ve dnech 6.–7. 4. 2017 se uskutečnil 19. ročník MORAVSKÉHO UROLOGICKÉHO SYMPOZIA, který se po čtyřleté odmlce navrátil opět do malebného podhůří Jeseníků do hotelu Dlouhé Stráně. Sborník abstrakt i tiskovou zprávu z akce je možné shlédnout zde.
Soutěž o nejlepší sdělení rezidentů pokračuje i v roce 2017

Již tradičně probíhá v časopise Urologie pro praxi soutěž rezidentských pracích. Jedná se o články publikované v časopise v roce 2017 a do soutěže jsou zahrnuty automaticky. Vyhodnocení je v rukou redakční rady, která tajným hlasováním rozhodne o vítězné práci. Práce zasílejte na kapralova@solen.czZ posledního čísla

Rakovina – nemoc celé rodiny

Mgr. Radka Alexandrová

Nové možnosti ochrany proti infekcím vyvolaným lidskými papilomaviry

RNDr. Jana Šmahelová1, 2, RNDr. Eva Hamšíková1, RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.1, 2

Lidské papilomaviry infikující především sliznice jsou kauzálně spojeny s karcinomem děložního hrdla a částí dalších malignit u mužů a žen, ale také s řadou benigních projevů. Autoři shrnují současné dostupné možnosti a strategie ochrany proti infekcím HPV a jejich klinickým projevům, především novinky v oblasti profylaktických vakcín a možnosti sekundární prevence.

Terapie testosteronem v ambulanci urologa

MUDr. Aleš Horák

V současné době, kdy obecně dochází k prodlužování délky života, narůstají také požadavky na zvyšování jeho kvality. Hladiny testosteronu nízké pro daný věk muže mohou být spojeny se subjektivně vnímaným dyskomfortem, sexuální dysfunkcí a vyšším kardiovaskulárním rizikem. Na základě subjektivních obtíží pacienta a hladin testosteronu, může být zahájena substituční terapie testosteronem (TRT).

Vybrané články

Účinky hexanového extraktu z palmy pilovité (Serenoa Repens, Permixon® 160 mg, v ČR dostupný pod názvem Capistan®) na zánětlivé biomarkery v léčbě obtíží souvisejících s benigní hyperplazií prostaty

MUDr.Lucie Vávřová

Chronický zánět prostaty může být příčinou symptomatické nebo komplikované benigní hyperplazie prostaty (BHP). Na základě dostupných dat má hexanový extrakt Serenoa repens (HESr) – CAPISTAN protizánětlivé vlastnosti. Cílem této studie bylo poskytnout nový pohled na protizánětlivé účinky HESr zkoumáním efektu na CPI (Chronic prostatic inflammation, chronický zánět prostaty) biomarkery u mužů s LUTS v důsledku BHP, využitím neinvazivních metod a zkoumáním souvislostí mezi hladinou biomarkerů a klinickými symptomy.

Hypospadie

MUDr.Zdeněk Dítě, FEAPU

Hypospadie je výsledkem vývojové poruchy penisu charakterizované hypoplazií ventrální části penisu. Diagnóza hypospadie je možná až po narození. Mírné formy hypospadie jsou pouze kosmetickým defektem, závažnější formy jsou spojeny s mikčními a sexuálními problémy. Pokročilé formy hypospadie, spojené s nehmatnou gonádou, mohou být projevem poruchy vývoje pohlaví a měly by být podrobně vyšetřeny včetně genetického screeningu.

Přehled pohlavně přenosných onemocnění

MUDr. Zora Poláčková

Pohlavně přenosné nemoci (STD) tvoří širokou škálu onemocnění šířících se pohlavním stykem. Mezi tzv. „klasické pohlavní nemoci“ patří kapavka, syfilis, měkký vřed, granuloma inguinale a lymphogranuloma venereum. Léčba těchto chorob je dána zákonem a patří do rukou dermatovenerologa. Samostatnou jednotku tvoří syndrom získaného defektu imunity – AIDS. Do širší skupiny onemocnění přenosných sexuálním kontaktem patří infekce mykotické, virové i parazitární. Vždy je nutné vyšetřit sexuální partnery, léčbu volit nejen na základě klinického obrazu, ale i laboratorních nálezů, aby nedocházelo k zamaskování příznaků a vzniku rezistence vyvolavatelů na antibiotickou nebo jinou terapii.

Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.