Aktuálně z urologie

Upoutávka na 19. ročník Moravského urologického sympozia

POZOR! ZMĚNA MÍSTA! Chtěli bychom informovat všechny zájemce o 19. ročník Moravského urologického sympozia v roce 2017 na změnu místa. V příštím roce se bude konat tradiční urologické setkání na Hotelu Dlouhé Stráně v Loučné nad Desnou. Program budeme postupně aktualizovat, ale už nyní si můžete poznačit termín konání 6. – 7. dubna 2017.Z posledního čísla

Primární nádory retroperitonea

MUDr.Eva Poláčková, MUDr.Karel Zita, MUDr.Osvald Cerman

Ve sdělení prezentujeme kazuistiky dvou pacientů s primárním tumorem retroperitonea 40letého muže s maligním typem nádoru a 66letou ženu s benigním typem nádoru retroperitonea. Obsahem sdělení je symptomatologie, diagnostika a terapie onemocnění.

Komentář ke článku: Nováčková M., Infekce močových cest v těhotenství + Komentář ke článku: Nováčková M., Infekce močových cest v těhotenství

 

„Problémový“ pacient v ambulanci urologa

MUDr.Dana Kamarádová, Ph.D., prof.MUDr.Klára Látalová, Ph.D., MUDr.Miroslav Hajda

Léčba tzv. problematických pacientů je svízelná a stojí zvýšené úsilí i čas ošetřujícího personálu. Za tím, že se pacient stane tzv. problémovým, může stát řada různých faktorů, a to nejen psychologických, ale v současné době stále více i socio-ekonomických. Pro správnou léčbu těchto pacientů je nutné dobré porozumění jednotlivým faktorům a navázání kvalitního terapeutického vztahu. Někdy je těžké v léčbě těchto pacientů vyhnout se osobním antipatiím, nicméně i vhodné komunikační dovednosti s problematickým pacientem patří k výbavě kvalitního urologa.

Vybrané články

Slovo úvodem

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Je současná léčba LUTS/BPH dostatečná?

MUDr.Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

TH klinika, Praha Článek shrnuje možnosti léčby příznaků dolních močových cest v kombinaci s příznaky hyperaktivního měchýře.

Urogenitální tuberkulóza – téma v naší praxi stále aktuální

MUDr.Jiří Kladenský

Tuberkulóza je závažné infekční onemocnění postihující populaci celého světa. Třetina lidstva, přibližně 1,7 miliardy osob, je tuberkulózou (TBC) infikována, přibližně u 10 % z nich pak dochází k rozvoji onemocnění. Urogenitální tuberkulóza je nejčastější formou mimoplicní TBC. I když s urogenitální formou TBC se v urologické praxi setkáváme vzácně, diferenciálně diagnosticky bychom na ni měli pomýšlet v případech, kdy pacient udává dlouhotrvající urologické potíže, které neustupují a nereagují na běžnou léčbu, zejména pak při opakované sterilní leukocyturii při současně nízkém pH moči. Symptomy TBC močových cest napodobují nespecifické záněty močových cest, avšak potíže přetrvávají i po opakované antimikrobiální terapii. Včasné stanovení diagnózy je pro další průběh onemocnění rozhodující. V přehledném článku jsou uvedeny epidemiologicko-mikrobiologické aspekty, patogeneze a diagnostické a léčebné možnosti tohoto onemocnění.Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.