Urol. praxi, 2016; 17(2): 94-95

Neuroendokrinní karcinom prostaty s primárním původem v plicích

MUDr.Tomáš Chmelenský, MUDr.Pavel Hanek, MUDr.Karel Franěk, MUDr.Josef Rejlek, MUDr.Jiří Zvěřina
Urologické oddělení Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Neuroendokrinní karcinom prostaty s primárním původem v plicích bývá v této lokalitě raritní. Diagnostikován je histologicky. V terapii tohoto typu nádoru se kombinuje chirurgický výkon s chemoterapií a radioterapií. Prognóza přežití je špatná.

Klíčová slova: karcinom plic, malobuněčný karcinom, neuroendokrinní tumor, imunohistochemické stanovení neuroendokrinních markerů

Neuroendocrine prostate cancer with primary origin in the lungs

Neuroendocrine prostate cancer with primary origin in the lungs tends to be rare at this site. It is diagnosed histologically. Surgery is combined with chemotherapy and radiotherapy in treating this type of tumour. Survival prognosis is poor.

Keywords: lung carcinoma, small-cell carcinoma, neuroendocrine tumour, immunohistochemical demonstration of neuroendocrine

Zveřejněno: 23. duben 2016


Urologie pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.